Systém liniového řízení dopravy

Systém liniového řízení dopravy

Systém liniového řízení dopravy slouží k regulování nejvyšší povolené rychlosti v závislosti na hustotě provozu. Cílem je zlepšení plynulosti jízdy na dálnicích a zvýšení bezpečnosti provozu. Liniové řízení dopravy spočívá v technickém propojení monitoringu hustoty provozu na sledovaných komunikacích a proměnných informačních tabulí umístěných na portálech přes dálnice.

Referenční stavby:

  • dálnice D1 – systém liniového řízení dopravy

Další reference >>