Reference: Šťáhlavy

Šťáhlavy, ulice Dr.Holuba a Masarykova – technický dozor investora

  • Název: II/183 Šťáhlavy, ulice Dr.Holuba a Masarykova
  • Investor: SUS PK, p.o. a obec Šťáhlavy
  • Lokalita: Šťáhlavy
  • Dokončeno: 15. 6. 2015
  • Zajišťované činnosti: TDI