Reference:Odeř

  • Název: III/220 4 Modernizace silnice – průtah Odeř
  • Lokalita: Odeř
  • Investor: KSÚS KK, p.o.
  • Datum výstavby: 04 – 09/2018
  • Zajišťované činnosti: TDS + BOZP