Reference: III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň

  • Název: III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň
  • Lokalita: Františkovy Lázně, Třebeň
  • Investor: KSÚS KK, p.o.
  • Datum výstavby: 04 -09/2018
  • Zajišťované činnosti: BOZP