Příprava staveb

Příprava stavby

Kvalitní příprava představuje polovinu úspěchu jakékoliv činnosti. V případě složité a nákladné dopravní stavby to platí dvojnásob. Proto se vyplatí svěřit přípravnou fázi našim odborníkům, kteří mají řadu zkušeností s projekty tohoto druhu.

 

Nabízíme veškeré činnosti pro přípravu stavby:

 • zabezpečení vstupních podkladů (lokalizace stavby, základní cíle, potřebné průzkumy, výběr staveniště)
 • projektová příprava pro územní řízení (dokumentace pro územní rozhodnutí)
 • zajištění projektové přípravy stavby pro stavební povolení (dokumentace pro stavební povolení)
 • spolupráce při jednání s vlastníky pozemků o uzavření kupní a nájemní smlouvy
 • zpracování podkladů a zajištění potřebných rozhodnutí pro vydání stavebního povolení na změnu stavby
 • zajištění vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • projednávání zpracované dokumentace DSP / ZDS s dotčenými orgány státní správy, příp. s dalšími organizacemi a vlastníky stavbou dotčených nemovitostí
 • obstarání podkladů a potřebných rozhodnutí pro vydání stavebního povolení
 • technická a majetkoprávní příprava stavby
 • zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • evidence průběžného čerpání finančních prostředků

 

Zajištění technické pomoci při odstraňování škod po povodních

V rámci svých aktivit nabízíme rovněž technickou pomoc při odstraňování škod po povodních.

Konkrétně se jedná o tyto činnosti:
 • zpracování projektové dokumentace
 • technická příprava stavby nutná k získání potřebných povolení k zahájení a realizaci stavby
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • zadávací dokumentace stavby
 • projednání projektové dokumentace
 • obstarání stavebního povolení

Referenční projekty:

 • Plzeň, most U Jána (09/2010)
 • Plasy, most – projektová realizační dokumentace (04/2010)
 • Čachrov, sanace svahu (11/2009)
 • Karlovy Vary – projekt protihlukové stěny (06/2009)
 • Táborská ul., Bohatická ul., Dalovická ul. – akustická studie (04/2009)
 • Spálené Poříčí – průtah (06/2009)
 • Třemošná – přeložka silnice (06/2008)

 

Pošlete dotaz nebo poptávku >>

Další reference >>