O nás

O nás

Společnost DS engineering PLUS, a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti stavby silnic, dálnic, mostů a dalších objektů dopravní infrastruktury. Působíme na celém území České republiky a na kontě máme desítky úspěšných projektů menšího i většího rozsahu.

Působíme v oblastech:

Majetkoprávní agenda

  • komplexní majetkoprávní příprava staveb
  • vypořádání dotčených pozemků po skončení stavby
  • zpracování dohod o užívání staveb a pozemků, o vyklizení stavenišť
  • zpracování smluv o věcných břemenech
  • zajištění agendy související s aktivací a předáváním objektů budoucím majitelům

S polečnost DS engineering PLUS, a.s. se specializuje na projekty dopravních staveb. Zpracováváme investiční záměry, projekty a dokumentace. Zajišťujeme výstavbu i rekonstrukce a opravy mostů a silnic. Budujeme protihlukové stěny a gabiony, osazujeme silniční svodidla a systémy liniového řízení dopravy na dálnicích.

Portfolio nabízených služeb pokrývá všechny etapy výstavby. V rámci přípravné fáze pro Vás zajistíme veškeré průzkumy a vstupní podklady. Vypracujeme potřebnou dokumentaci a obstaráme související povolení. Realizaci stavby zprostředkujeme ve spolupráci s našimi subdodavateli. Sami se postaráme o technický dozor investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby.

S polečnost DS engineering PLUS, a.s. vznikla 7. 9. 2007 jako malá firma s pouhými třemi zaměstnanci. Během necelých tří let se náš počet zpětinásobil a můžeme směle říct, že není projekt, na který bychom nestačili. V případě potřeby jsme schopni jakoukoliv práci, na kterou nemáme vlastní kapacity, zajistit externě. Spolupracujeme s pečlivě vybranými a prověřenými dodavateli, za jejichž kvalitu plně ručíme.

Naším hlavním cílem je maximálně Vám usnadnit uskutečnění Vašeho investičního záměru. V praxi to znamená, že pro Váš projekt navrhneme optimální dopravní řešení, zpracujeme podrobnou dokumentaci a postaráme se o co nejrychlejší vyřízení všech povolení. Pro vlastní výstavbu navrhneme vhodné dodavatele a po celou dobu realizace budeme koordinovat jejich činnost a kontrolovat dodržování rozpočtu, harmonogramu a postupu dle projektové dokumentace. Ve finále tak ušetříte značné náklady, čas a v neposlední řadě zbytečné stresy.

Zároveň se snažíme trvale rozšiřovat a zdokonalovat portfolio vlastních služeb. Získali jsme certifikát ISO a osvědčení ASPE.