Reference: Nepomuk

Nepomuk, křižovatka – technický dozor investora a KOOBOZP

  • Název: I/20 Nepomuk, kruhová křižovatka
  • Investor: ŘSD ČR, Správa Plzeň a SUSPK, p.o. a město Nepomuk
  • Lokalita: Nepomuk
  • Dokončeno: 14. 12. 2015
  • Zajišťované činnosti: TDI a KOOBOZP