Reference: Křimice – Malesice

Křimice – Malesice, křižovatka – BOZP

  • Název: III-18050 Křižovatka Křimice  – Hranice okr. PM
  • Zadavatel: KSÚS Plzeňského kraje
  • Lokalita: Křimice
  • Datum výstavby: 18. 2. 2015 – 30. 6. 2015
  • Zajišťované činnosti: BOZP