Reference: Horní Lukavice

Horní Lukavice, průtah – technický dozor investora a KOOBOZP

  • Název: I/27 Horní Lukavice-průtah
  • Investor: ŘSD ČR a obec Horní Lukavice
  • Lokalita: Horní Lukavice
  • Dokončeno: 15. 11. 2015
  • Zajišťované činnosti: TDI a KOOBOZP