Dozor staveb a BOZP

Dozor staveb a BOZP

 

Technický dozor investora (TDI)

Jako technický dozor investora hájíme Vaše zájmy jakožto stavebníka. Dohlížíme na hladký průběh výstavby v souladu s projektovou dokumentací a udělenými povoleními. Náš autorizovaný dozor maximálně zkrátí realizační fázi, ušetří Vám zbytečné výdaje a zajistí úspěšné uvedení stavby do užívání.

Jaké jsou hlavní úkoly technického dozoru stavebníka:
 • technický dozor stavby a kontrola realizace dle projektové dokumentace
 • kontrola respektování podmínek stavebního povolení v průběhu realizace stavby
 • dohled na kvalitu veškerých prací a včasné odstranění případných nedostatků
 • kontrola postupu prací podle časového plánu stavby
 • dohled nad efektivním využíváním finančních prostředků
 • koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli
 • převzetí dokončených částí stavby a účast na uvedení stavby do užívání

Koordinátor bezpečnosti práce (BOZP)

Od roku 2007, kdy vstoupil v platnost nový stavební zákon, vzrostly požadavky na zajištění podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. U zákonem definovaných staveb má nyní investor povinnost zajistit bezpečnostní dohled v podobě odborného koordinátora bezpečnosti práce. DS engineering Plus Vám nabízí certifikované koordinátory BOZP.

Co Vám nabídne náš koordinátor BOZP na staveništi:
 • účast na přípravnérealizační fázi stavby
 • vytvoření plánu BOZP a následná kontrola jeho dodržování
 • koordinaci činnosti všech účastníků stavby
 • dohled na respektování zásad bezpečnosti práce
 • hlášení zjištěných nedostatků a kontrola jejich nápravy

Kde jsme zajišťovali technický dozor nebo BOZP:

 

Pošlete dotaz nebo poptávku >>

Další reference >>